Rozsah díla: 100% oprava fasády vč. zateplení horního patra a oprava štukových prvků. Zastřešení vchodu domu.
Společenství vlastníků bytů