Investor: Soukromý investor
Adresa: Palackého 15, Olomouc
Rozsah díla: 100% oprava fasády uliční pohled