Modernizace učeben AJ a Che, Fy . bezbariétový přístup  na ZŠ v Brodku u Přerova
Cena 2 000 000,- financovano z dotacniho programu.
Reference: ředitelka školy p.Svobodnikova 728 460 393 
Termin r.2020