Kompletní výměna střechy a komínů, 100% oprava fasády, 100% oprava oplocení a venkovních dlažeb.