Rozsah díla: 100% oprava fasády vč.nátěru a zateplení štítů polystyrenem,oprava balkonů.