Rozsah díla: 100% oprava fasády, výměna krytiny střechy, oprava komínů